Logo Humaniora Color SVG
Logo Humaniora SVG

Over de school

Onze school is een dorpsschool, net buiten de stad.

We integreren dan ook graag in het dorpsleven. Zo hebben we een zeer nauwe samenwerking met onze buren van het WZC Lindehof, bezoeken we de lokale bibliotheek, gaan we naar toneel-en muziekvoorstellingen in CC ’t Ey, maken we wandelingen en gaan we spelen in de mooie Belseelse bossen …

Kinderen kunnen bij ons schoollopen van de peuterklas (2 jaar en 6 maanden) tot het zesde leerjaar.

Elk van onze negentien klassen biedt de kinderen een warm nest waarin ze graag elke dag ‘thuiskomen’.

De peuters en jongste kleuters krijgen de kans om tijdens de middagpauze een dutje te doen in ons slaapklasje.

We trachten ernaar, mede door onze vernieuwde zorgwerking, gedifferentieerd onderwijs te bieden. We willen de talenten van elk kind herkennen, erkennen, stretchen èn gebruiken om de leerdoelen te bereiken.

Als KiVa-school hebben we extra aandacht voor de sociale vaardigheden.

We streven naar een pestvrije school, waar elk kind zich goed in z’n vel voelt.

Onze vernieuwde speelplaats geeft de kinderen extra speelkansen, de educatieve schooltuin brengt hen dichter bij de natuur.

Door het leerlingenparlement krijgen de leerlingen mee inspraak in wat leeft op school.

Als MOS-school (milieuzorg op school) proberen we mee te zorgen voor het milieu: we recycleren, brengen koekendoosjes en drinkbussen mee om de afvalberg te verminderen, doen mee aan de wereldwaterdag, dikketruiendag, zwerfvuilacties, verkoop van tweedehands turn T-shirts enz. Elke klas heeft ook een taakje in de schooltuin.

Onze oudste leerlingen sporten wekelijks in de sporthal De Klavers, de kleuters en jongere leerlingen krijgen hun sportlessen op school, in onze eigen sportzaal.

De zwemlessen van de leerlingen van het eerste tot het derde leerjaar worden georganiseerd in het nieuwe Scheldebad van Temse.

Tijdens de middagpauze worden er, op vrijwillige basis, netballessen gegeven aan de leerlingen van de derde graad.

We stimuleren de kinderen om deel te nemen aan SVS-activiteiten en organiseren jaarlijks naschoolse looptrainingen voor alle atletiekliefhebbers van de lagere school.

Als ouder ben je ook welkom in de ouderraad van Sint-Lutgart. Je kan toetreden tot de ouderraad, je aanbieden als helpende hand op school of gewoon, samen met je kinderen, genieten van de activiteiten die de ouderraad en de school organiseren zoals een halloweenwandeling, kerstmarkt, schoolfeest…

Een dagje uit het leven van onze peuters!

Een rondleiding door onze school